امروز : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
دسترسی سریع

2

3

4_2

10_1

8

7

1_1

5_1

9

شمارش معکوس تا برگزاری همایش
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تاریخ های مهم همایش

 فراخوان : مصادف با عاشورای حسینی ۹ مهر
 آخرین مهلت ارسال آثار : ۱۲ / ابان /۹۶
 داوری ها : ۱۵/ابان/ ۹۶ الی ۱۷/ابان/۹۶
 اختتامیه : ۲۲/ابان /۹۶ 

اعضای کمیته سوگواره

دبیر جشنواره : معاونت فرهنگی دانشگاه قم حجت الاسلام و المسلین نوروزی


دبیر علمی سوگواره : دکتر نبی لو استاد تمام دانشگاه قم


دبیر اجرایی سوگواره : مدیریت فرهنگی دانشگاه قم جناب آقای غلامرضا کیانی نژاد

آیین نامه مقاله نویسی

 

 

عنوان مقاله در حداکثر 15 کلمه (قلم بي‌نازنين 14 سیاه وسط چين)


 


نویسنده اول1، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3 (قلم بي‌نازنين 10 سیاه وسط چين)

 

نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده اول (قلم بي‌نازنين 10 معمولی وسط چين)

نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (قلم بي‌نازنين 10 معمولی وسط چين)

نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده سوم (قلم بي‌نازنين 10 معمولی وسط چين)

 


پیشگفتار

دستورالعمل حاضر به عنوان الگویی برای نگارش در نرم‌افزار  word تهیه شده است. از این رو به منظور ایجاد سازگاری و هماهنگی در نگارش مقالات آن را به دقت رعایت فرمایید.

     پس از باز کردن این دستورالعمل شما به راحتی می‌توانید هر بخش مقاله خود را مطابق فرمت سوگواره تهیه نمایید. بدون تردید نويسندگان محترم رعایت دستورالعمل مذکور را در راستای بالا بردن کيفيت برگزاری سوگواره مهم شمرده و رعايت آنها را لازم می‌دانند.

     تعداد صفحات مقاله از حداقل  15 تا حداکثر 20 صفحه باشد.

 

بدنه اصلی مقالات

هر مقاله شامل اين بخش‌ها می‌باشد:

 1- عنوان سوگواره (در قسمت بالاي صفحه اول) 2- عنوان مقاله 3- اسم يا اسامی نويسندگان و عناوين علمی آنها و نام مؤسسه و آدرس الکترونيکی نويسندگان 4- چکيده 5- کلمات کليدی 6- مقدمه 7- بدنه اصلی مقاله 8- نتيجه‌گيری 9- تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) 10- فهرست علائم 11- مراجع 12- پيوست در صورت نياز.

 

چکیده

چکيده مقاله بايد شامل تعريف مسأله، فرضيات، روش حل، خلاصه‌اي از مهمترين نتايج، روش اعتبار سنجي نتايج باشد. ذکر سابقه موضوع در اين قسمت لازم نيست. مجموعه مقالات کنفرانس مستقيماً از فايل الکترونيکی ورد ايجاد می‌شود.

چکیده در حداکثر 300 کلمه با قلم بي‌نازنين معمولی pt 11 تایپ شود. تمامی تنظیم‌ها از طریق فایل‌های الگوی فراهم شده به طور خودکار انجام می‌شود. تمامی مقالات بايد دارای يک چکيده باشد. چکيده بايد شامل روش تحقيق، نتايج مهم و ارزيابي آنها باشد.

 

واژه های کلیدی

واژه های کلیدی به تعداد حداکثر 5 واژه پس از چکیده درج شود.

 

 

مقدمه

مقدمه شامل تعريف مسأله و تاريخچه و سابقه علمی مربوط به موضوع مقاله با اشاره به منابع مي‌باشد. لازم است در بخش مقدمه، دست‌آوردهای علمی و فنی پژوهش و نو آوري آن نسبت به ساير پژوهش‌های  انجام شده، به‌صورت شفاف و روشن در آخرين پارگراف بيان شوند. مطابق با ماهيت مقاله، متن و بدنه اصلی مقاله می‌بايست تقسيم‌بندی مناسب توسط نويسنده يا نويسندگان اعمال گردد.

 

آماده‌سازی مقاله

مقالات فارسی به زبان فارسی و مقالات انگليسی به زبان انگليسی ارائه می‌شوند.

اندازه حروف عنوان مقاله pt 14 با قلم بي‌نازنين سياه وسط چين انتخاب، اندازه حروف نام نويسنده يا نويسندگان مقاله pt 10 با قلم بي‌نازنين سياه، عنوان علمی نويسنده(گان) و نام مؤسسه نيز با قلم بي‌نازنين pt 10 تايپ شود. قلم متن فارسی مقالات بي‌نازنين و متن انگليسی، تايمز و اندازه حروف متن اصلی فارسي pt 11 و متن انگليسي pt 10 انتخاب شود.

مقالات بر روی صفحه A4 و به‌صورت دوستونه تايپ شوند، به‌صورتی که 20 ميليمتر از بالا، پائين،  چپ و راست فاصله داشته و فاصله دو ستون از يکديگر 10ميلی‌متر ‌باشد. نويسندگان می‌توانند از نمونه حاضر برای قالب‌بندی مقاله خود استفاده نمايند. درضمن  فاصله بين خطوط يک فاصله‌ای[1] مي‌باشد. اولين خط از پاراگراف ابتدايي هر بخش نياز به تورفتگي ندارد ولي براي ساير پاراگراف‌ها از تورفتگي به اندازه mm 5 استفاده نمائيد.

عناوين هر بخش از ابتدای ستون و بدون رها نمودن فاصله تايپ شود. تايپ عنوان هر بخش با قلم بي‌نازنين سياه pt 11  تايپ شود. برای عنوان مقاله و بخش‌ها از تزئيناتي مانند جعبه، زيرخط و غيره استفاده نشود. عناوين اصلی مقاله مطابق با ترتيب ذکرشده در ابتدای اين بخش هستند. بين عنوان و متن هر بخش خطی رها نگردد. عناوين فرعی هر بخش لازم نيست پر رنگ‌تر از متن اصلی مقاله باشد. بين هر دو بخش مقاله، به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی مقاله، يک خط رها شود. در بخشهایی از مقاله که از کلمات لاتین استفاده می شود، فارسی آن کلمه نوشته شده و لاتین آن به صورت پاورقی درج گردد.

 

نتيجه‌گيری و جمع‌بندي

جمع‌بندي نتايج حاصل از تحقيق در اين بخش ذکر شود. در بخش نتيجه‌گيری نتايج مهم مقاله، ارائه و مورد بحث قرار گيرند. علاوه بر اين، ارائه نتايج مشروح بخشی از متن اصلی مقاله است. نياز است مشخصات منابع اشاره شده در متن مقاله در بخش مراجع به‌ترتيب رجوع آورده شوند.

 

تشكر و قدرداني (درصورت لزوم)

در صورت لزوم نويسندگان مي‌توانند مراتب تشكر و قدرداني خود را از حاميان تحقيق در اين قسمت درج كنند.

 

جدول‌ها، شکل‌ها، نمودارها و عکس‌ها

شکل‌ها همانند متن اصلی می‌بايست در داخل کادر مشخص شده جا داده شوند، بعلاوه اعداد، حروف و علائم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشند. کليه شکل‌ها و جدول‌ها در اولين مکان مناسب بعد از رجوع به آنها آورده شوند. تمامی جدول‌ها و شکل‌ها بايد به‌ترتيب با عدد شماره گذاری شوند. شکل‌ها بايد زيرنويس و جدول‌ها بالانويس داشته باشند. بين خط پايانی توضيح شکل و يا انتهای جداول و ادامه متن بايد يک خط رها شود. جدول 1 و شكل 1 نمونه‌هاي براي شكل و جدول مي‌باشند.

جدول 1: مثالي از يك جدول (فونت بي‌نازنين pt 10)

رديف

مساحت (m2)

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

مراجع

منابع اشاره‌شده در متن بايد با توجه به قانون APA در داخل پرانتز نشان داده شوند. بديهی است مشخصات کامل مقاله در بخش مراجع با رعایت تقدم حروف الفبایی آورده می‌شود. به‌جز مراجع نامبرده شده در متن، مرجع ديگری در بخش مراجع نوشته نشود. نحوه نوشتن عنوان مراجع به‌ترتيب زير خواهد بود:

 

Author, A., Author, B., and Author, C., (1994). “Article Title”. Journal Name, 1(5), May, pp. 1–3.

 

Author, A., (1986). Book Name. Publisher Name, Address.

 

Incollection, A. (1991). “Article title”. In Collection Title, A. Editor, ed., 3rd ed., Vol. 2 of Series title. Publisher Name, Publisher address, May, Chapter 1, pp. 1–3. See also URL http://www.abc.edu.

[13] نام‌ خانوادگی‌ نویسنده اول، نام نویسنده اول، نام‌خانوادگی‌ نویسنده دوم، نام‌ نویسنده دوم و نام‌خانوادگی‌ نویسنده سوم، نام نویسنده سوم (1388). ”عنوان مقاله“، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحه.

نسخه‌های ارسالی به دبیرخانه

دبیرخانه سوگواره از بررسی مقالاتی كه مطابق این دستورالعمل تهیه نشده باشند، معذور است. مقالات ارسالی جهت داوری باید فقط به صورت فایل ورد (Word) ارسال شوند.

ارسال مقالات تنها از طریق پایگاه اینترنتی سوگواره امكان‌پذیر است. كلیه مكاتبات از طریق مكاتبه با نویسنده مخاطب، انجام خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

[1]  space Single